Friday People Co.,Ltd.

My Account

About Us

สำหรับชีวิตประจำวันที่ active มากขึ้น พวกเรามองหาเสื้อผ้าที่สามารถใส่ไปทำงานได้ ใส่เที่ยวได้ และใส่ทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งวัน โดยมีเนื้อผ้าและฟังก์ชั่นที่เหมาะกับแต่ละ lifestyle เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเสื้อผ้าของเรา... FRIDAY PEOPLE 

Contact us : admin@friday-people.com