Active Polo

เพราะเราต้องการให้มีเสื้อที่มีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพเหมือนเสื้อกีฬา ระบายเหงื่อ แห้งไว แต่รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเสื้อทั่วไปที่เราสามารถใส่เที่ยว หรือทำธุระต่อได้ ทำให้เกิดเสื้อรุ่นนี้ขึ้นมา